64 quẻ dịch - Ngũ hành - Vật phẩm Phong thủy doanh nghiệp, xem quái số tử vi số phận giàu nghèo sang hèn, thiết kế website phong thủy
NGŨ HÀNH - 64 QUẺ DỊCH
 
Tổng quát về 64 quẻ Dịch
Tổng quát về 64 quẻ Dịch
Tổng quát về 64 quẻ Dịch

Quẻ 01 |||||| Thuần Càn (乾 qián)
Quẻ 01 |||||| Thuần Càn (乾 qián)
Quẻ Thuần Càn đồ hình |||||| còn gọi là quẻ Càn (乾 qián), tức Trời là quẻ số 1 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là: ☰ (||| 乾 qián) Càn hay Trời (天) và Ngoại quái là: ☰ (||| 乾 qián) Càn hay Trời (天).

Quẻ 02 :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
Quẻ 02 :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
Quẻ Thuần Khôn đồ hình :::::: còn gọi là quẻ Khôn (坤 kūn), tức Đất là quẻ số 2 trong Kinh Dịch. Đất mẹ, nhu thuận, sinh sản và nâng đỡ muôn vật, Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn hay (地) Đất và Ngoại quái là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn hay (地) Đất.

Quẻ 03 |:::|: Thủy Lôi Truân (屯 chún)
Quẻ 03 |:::|: Thủy Lôi Truân (屯 chún)
Quẻ Thủy Lôi Truân đồ hình |:::|: quẻ Thủy Lôi Truân còn gọi là quẻ Truân (屯 chún) là quẻ số 03 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☳ (|:: 震 zhẽn) Chấn hay (雷) Sấm và Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay (水) Nước.

Quẻ 04 :|:::| Sơn Thủy Mông (蒙 méng)
Quẻ 04 :|:::| Sơn Thủy Mông (蒙 méng)
Quẻ Sơn Thủy Mông đồ hình :|:::| quẻ Sơn Thủy Mông còn gọi là quẻ Mông (蒙 mèng), là quẻ thứ 04 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay (水) Nước và Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gẽn) Cấn hay (山) Núi.

Quẻ 05 |||:|: Thủy Thiên Nhu (需 xū)
Quẻ 05 |||:|: Thủy Thiên Nhu (需 xū)
Quẻ Thiên Thủy Tụng đồ hình |||:|: quẻ Thiên Thủy Tụng còn gọi là quẻ Tụng 訟 (sõng), là quẻ thứ 06 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水) và Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Trời (天).

Quẻ 06 :|:||| Thiên Thủy Tụng (訟 sòng)
Quẻ 06 :|:||| Thiên Thủy Tụng (訟 sòng)
Quẻ Thiên Thủy Tụng đồ hình :|:||| quẻ Thiên Thủy Tụng còn gọi là quẻ Tụng 訟 (sõng), là quẻ thứ 06 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水) và Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Trời (天).

Quẻ 07 :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
Quẻ 07 :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
Quẻ Địa Thủy Sư đồ hình :|:::: quẻ Địa Thủy Sư còn gọi là quẻ Sư 師 (shí), là quẻ số 07 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水) và Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn hay Đất (地).

Quẻ 08 ::::|: Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)
Quẻ 08 ::::|: Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)
Quẻ Thủy Địa Tỷ đồ hình ::::|: quẻ Thủy Địa Tỷ còn gọi là quẻ Tỷ (比 bỉ), là quẻ thứ 08 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn hay Đất (地) và Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水).

Quẻ 09 |||:|| Phong Thiên Tiểu Súc (小畜 xiǎo chù)
Quẻ 09 |||:|| Phong Thiên Tiểu Súc (小畜 xiǎo chù)
Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc đồ hình |||:|| còn gọi là quẻ Tiểu Súc (小畜 xiảo chũ), là quẻ thứ 09 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn hay Trời (天) và Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xũn) Tốn hay Gió (風).

Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 
 
   
  BÀI VIẾT CẦN QUAN TÂM
 
 
   
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
Phongthuydoanhnghiep
Hôm nay: 132
Tất cả: 7748581
 
 
  © Copyright 2010 www.tuviphongthuy.name.vn, All rights reserved
Điện thoại: 01272.373.789 - Email: chuyengiaphongthuy@gmail.com
tai game mobile I